ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitimi

Eğitimin Amacı

Firma Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin ISO 22000 Standardının gereklerine uygunluğunun doğrulanması için bir iç denetim sisteminin kurulması, denetimlerin planlanması ve uygulanması için gereken bilgileri katılımcılara aktarmak ve bu bilgileri uygulamalarla pekiştirmektir.

Programın İçeriği

  • Gıda Güvenliğinde Yönetim Sistemi ve uygulanma ihtiyaçları
  • Standard maddeleri tanıtımı (özet)
  • Denetim faaliyetlerinin tanımı
  • Denetçi özellikleri
  • Denetime hazırlık
  • Denetimin gerçekleştirilmesi
  • Denetimin raporlanması ve sonuçların izlenmesi
  • Uygulama

Eğitim Yöntemi

Katılımcılar içinden oluşturulacak gruplar, örnek olayları ele alarak tartışacak ve denetim uygulamaları yapılacaktır. Eğitim süresince katılımcıların performansı sürekli izlenecek ve eğitim sonrası yapılacak sınavla birlikte değerlendirilerek başarılı olanlara ‘’Başarı Sertifikası‘’, diğer katılımcılara ‘’Katılım Sertifikası‘’ verilecektir.

Katılımcıların Ön Bilgileri

Eğitime katılacak olanların ISO 22000 Standardı gerekleri konusunda bilgi sahibi olmaları gerekmektedir. Eğitimde, ISO 22000 Standardı gerekleri hatırlatma amacıyla tekrarlanacak, kapsamlı olarak anlatılmayacaktır.

Eğitim Süresi

1 Gün