ISO 19011 Standardı ile Uyumlu  İç Denetçi eğitimlerimiz

ISO EN 19011 Yönetim sistemlerini denetleme kılavuzu 1.,2. ve 3. taraf denetimler ile ilgili rehberlik sağlamaktadır.

Eğitimin Amacı

Bu eğitim ile katılımcılara denetim prosedürü, denetim planlama, gerçekleştirme raporlama, uygunsuzluk tespiti ve kapa yöntemleri hakkında yetkinlik kazandırmak. Denetçi özellikleri hakkında bilgilendirme yapmaktır.

İç denetçi eğitimi sonrasında sınav yapılacaktır. Sınav için geçme notu 70 ve üzeridir. Başarılı olan personele “İç Denetçi Sertifikası” verilecektir. Başarısız olan personele “Katılımcı” sertifikası verilecektir. İç denetçi eğitimine katılım için ön şartı iç denetimin yapılacağı standarda hakim veya genel bilgilendirme eğitimine katılmış olmaktır.

Eğitimin İçeriği

  • Denetimin tanımı ve amacı
  • Denetçi özellikleri
  • Denetim süreçleri- hazırlık,
  • Denetimin gerçekleştirilmesi,
  • Raporlama, takip
  • Denetim teknikleri
  • Pratik uygulamalar
  • Sınav

Eğitimin Süresi

İç denetçi eğitimi 1 (bir) gündür. Ancak denetim yapılacak standartta bilgili olmayan katılımcılar için 1 (bir) gün ilgili standart hakkında bilgilendirme eğitimi, arkasından iç denetim eğitimi alınması gerekmektedir.