Eğitimin Amacı

ISO 14001 standartları, kuruluşlarda Çevre Yönetim Sistemlerinin yürütülmesi ile ilgili gerekli şartları tanımlamaktadır. Bu eğitimin amacı, ISO 14001 Standartlarını uygulama örnekleri vererek ve yorumlayarak tanıtmaktır.

Programın İçeriği

  • Çevre yönetim sistemi temel kavramlar
  • Çevre kirlenmesi ve çevre bilinci
  • Çevre yönetim sistemlerinin gelişimi
  • Çevre politikası ve hedefleri
  • Çevre etki değerlendirmesi
  • Çevre yönetim standardının ayrıntılı anlatımı ve yorumlanması
  • Türk çevre mevzuatı
  • Belgelendirme ve akreditasyon

Eğitim Yöntemi

Eğitim sırasında özellikle standardın her maddesinin değişik sektörlerde uygulanmasına yönelik örnekler verilecek, uygulamada sık karşılaşılan problemler tartışmaya açılacaktır. Ayrıca grup çalışmaları ile katılımcıların uygulama yönünde deneyim kazanmaları sağlanacaktır. Eğitim sonrasında katılımcılara “Eğitim Katılım Sertifikası“ verilecektir.

Katılımcıların Ön Bilgileri

Herhangi bir ön bilgi aranmamaktadır.

Eğitim Süresi

1 Gün