Eğitimin Amacı

Bu eğitimin amacı, ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin tanıtımı ve bu sistemin kuruluş çalışmaları hakkında katılımcılara bilgi aktarılmasıdır.

Programın İçeriği

  • Gıda güvenliği sistemi temel kavramlar
  • “Gıda Güvenliği” kavramına genel bakış
  • ISO 22000 Standardının ayrıntılı anlatımı ve yorumlanması
  • Ön koşul programlarının tanıtımı
  • Tehlike analizi ve değerlendirmesi 

Eğitim Yöntemi

Konu ile ilgili hazırlanan eğitim notları katılımcılara dağıtılacaktır. Eğitim, katılımcılarla birlikte uygulamaya yönelik örneklerle desteklenecektir. Eğitim sonrasında, katılımcılara‘’ Eğitime Katılım Sertifikası ‘’ verilecektir.                              

Katılımcıların Ön Bilgileri

     Katılımcıların, gıda üretim süreçleri, HACCP Planlarının oluşturulması ve uygulanması konusunda temel bilgilere sahip olmaları beklenmektedir.

Eğitim Süresi

1 Gün