Yönetim Sistemi Dokümantasyonu

Eğitimin Amacı

Yönetim Sistemleri tarafından şart koşulan dokümanlar, bu konuda eğitim görmüş elemanlar tarafından uygun içerik, sadelik ve bütünlükte hazırlanmalı ve sürekli geliştirilmelidir. Eğitimin Amacı, yönetim sistemi uygulamalarının sistem dokümantasyonu açısından planlanması, yazılması, uygulanması ve sonuçlarının izlenmesinde gerekli bilgilerin katılımcılara aktarılmasıdır.

Programın İçeriği

  • Yönetim sistemleri ve standartları
  • Yönetim sistemi dokümantasyonu
  • Doküman kontrolü
  • El kitabı
  • Prosedürler
  • İş talimatları
  • Planlar
  • Kayıtlar
  • Formlar
  • Grup çalışmaları – prosedür ve talimat yazımı

Eğitim Yöntemi

Katılımcılar içinden oluşturulacak gruplarla prosedür ve talimat yazımı uygulamaları yapılacaktır. Örnek dokümanlar ele alınarak tartışılacak ve yorumlanacaktır. Katılımcılara “Eğitim Katılım Sertifikası“ verilecektir.

Katılımcıların Ön Bilgileri

Eğitime katılacak olanların herhangi bir yönetim sistemi standardı konusunda bilgi sahibi olmaları yararlı olacaktır.

Eğitim Süresi

1 Gün