Türkiye bulunduğu coğrafya ve ilişki içinde bulunduğu ülkeler sebebi ile pek çok farklı ülke ile ticarete sahip ve gelişmeye devam eden bir konumdadır. Ayrıca Avrupa Birliği ile birlikte devam edem müktesebat transferleri ve yeni düzenlemeler ile birlikte de üreticilerin ve ürünlerinin karşılaması gereken gereksinimler gün geçtikçe artmaktadır.

Ayrıca global ticarette bazı sektörlerde ve pazarlarda ihtiyaç duyulan tedarikçisine ve ürününe güvenme ihtiyacı ile de ürün onay süreçleri devreye girmektedir.

Ürünlerinizin sahip olması gereken sertifikasyon ve onay markaları hizmet verdiğiniz sektör, ürününüzün türü, hedef pazara göre farklılık göstermektedir. Bu sebeple ürününüzün birden fazla pazarda serbest dolaşımı için birden fazla ürün belgesine ihtiyacı olacaktır. Tüm Dünyada en geniş uygulama alanlarına sahip ürün belgelendirme/markalamalar ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir ;

CE işaretleme;

CE İşareti malların Avrupa Birliği içinde serbest dolaşımını sağlayabilmek amacıyla 1985 yılında oluşturduğu “Yeni Yaklaşım” çerçevesinde uygulanan bir sağlık ve güvenlik işaretidir. AB genelinde kullanılmış olan değişik uygunluk işaretleri yerine AB direktiflerine uygunluğu belirten tek tip bir AB işareti kullanılması amaçlanmıştır.

CE İşareti üzerine iliştirildiği ürünün insan, hayvan ve çevre açısından sağlıklı ve güvenli olduğunu gösteren Avrupa Birliği’nin Yeni Yaklaşım Direktiflerine uygunluk işaretidir. Şu an sayısı 25’i bulan Yeni Yaklaşım Direktiflerinden biri veya bir kaçı kapsamına giren bir ürünün CE İşareti taşımadan AB pazarına girebilmesi mümkün değildir. Yeni Yaklaşım Direktiflerine uygunluğu kanıtlamada imalatçıların direktiflerle ilgili harmonize standardlara uygun üretim yapmalarının büyük önemi bulunmaktadır. Standartlara uymak zorunlu olmamakla birlikte, standartlara uygun üretim yapılması halinde, direktiflere de uygun üretim yapıldığının varsayılması üreticinin standartlara uymasını teşvik etmektedir.

Avrupa Birliğindeki Yönetmeliklerin güncel listesi için tıklayınız. Türkiye’deki Yönetmeliklerin güncel listesi için tıklayınız.

CE işareti; bir kalite simgesi olmayıp üzerine iliştirildiği ürünün ilgili yönetmeliğin tüm gereklerini karşıladığı, insan, canlı hayvan ve çevreye zarar vermeyen bir ürün olduğu anlamına gelen ve Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında malların serbest dolaşımını sağlamak amacıyla ortaya çıkan bir işarettir.

EAC Belgesi;

Rusya Federasyonu, Kazakistan ve Belarus, Kırgızistan, Ermenistan’a sorunsuz olarak ürün gönderiminde bulunmak ve ürününüzün bu pazarlarda serbest dolağımı için gerekli bir belgedir.

Avrasya Ekonomik Topluluğu Komisyonunun 293 Sayı ve 25 Aralık 2012 tarihli kararı uyarınca; Gümrük Birliğinde uygulanacak olan Sertifika biçimleri Teknik Regülâsyonlar çerçevesinde yasallaştı ve 15 Şubat 2013’ten itibaren uygulanmaya başlandı.

TR CU (EAC) Gümrük Birliği Sertifikasyonu eski bilinen resmi sertifika olan GOST Sisteminin yerine geçmektedir.

Bu sertifika; Gümrük Birliği ülkelerince ithal edilen ürünlerin mevcut yasa ve Teknik Regülâsyonlara uygun olduğunun belgelendirilmesi anlamını taşımaktadır.

G İşareti;

“G İşareti”, Ülkemizde “CE”ye tabi olmayan yapı malzemelerinin piyasaya arzında zorunlu olan bir işarettir ve malzemeye, malzemeye iliştirilen bir etikete, malzemenin ambalajına veya malzemeye ait ticari belgelere iliştirilerek kullanılır.

Yönetmelik’te “G’ye tabi yapı malzemeleri”, bina ve diğer inşaat mühendisliği işlerini içeren yapı işlerinde kalıcı olarak kullanılan ve “CE’ye tabi olmayan ürünler” olarak tanımlanmaktadır. Beton ve inşaat demiri (beton çelik çubukları), bu tanıma giren yüzlerce malzeme içinde en önemlileri olarak ön plana çıkmaktadır.

E veya e Mark;

Araçların ve ilgili teknik bileşenlerinin avrupada yasal olarak satılabilmesi için “e” veya “E” işaret sertifikasına sahip olması gerekmektedir.

“e-Mark”, araç ve araçların sistem, aksam veya ayrı teknik ünitelerinin AB yönetmeliklere uygun tip onay belgeli olduğunu gösterir.

“E-Mark” ise, araçların aksam, parça, sistem ve ayrı teknik ünitelerinin BM/AEK (Avrupa Ekonomik Komisyonu) yönetmeliklerine uygun tip onay belgeli olduğunu gösterir.

Aynı konuyla ilgili “e” ve “E” işaretlemeleri eşdeğer olarak kabul edilmektedir.

Avrupa Ekonomik Komisyonu (AEK) yönetmeliklerine ve Avrupa Birliği (AB) direktiflerine göre, Avrupa pazarında satışı yapılmak istenen araçlar, motorsikletler ve değişik teknik bileşen ile sistemler trafik güvenliği ve çevre koruma koşullarının temel gereksinimleri karşıladığını göstermek için sertifikalandırılmak zorundadır. Ulaştırma sektörü tarafından verilen “E” ve “e” işaretleri, Avrupa standartlarına uygunluk belgeleridir ve teknik bileşenlerin ilgili yasa, düzenleme veya direktiflere uygun olduğunu gösterir.

Ürününüzün hangi yönetmelik ve standartlara tabi olduğunu ve nasıl bir onay sürecinden geçmeniz gerektiğini ve diğer ürün belgelendirme hizmetlerimizi öğrenmek için lütfen bizimle iletişim kurunuz.