Otomotiv Proje Yönetimi APQP / PPAP                              

 • Kalite / Kalite Sistemi / Toplam Kalite Yönetimi
 • Otomotiv / Kalite Kavramı
  • ISO 9000 serisi standardlar
  • Otomotiv ana sanayi
  • QS 9000
  • VDA / ANFIA / EAQF / SMMT / ..
  • ISO 9001 : 2008 à ISO/TS 16949:2009
 • Sistem / Süreç / Süreç Yaklaşımı
  • Sistem, Akış, İş akışı, Süreç
  • Süreç Bileşenleri, Süreç Yaklaşımı
 • Proje kavramı
  • Hedef Nedir ?
  • Hedeflerle Yönetim
  • Stratejik Yaklaşım
  • Hedef / Strateji / Faaliyet Hiyerarşisi
 • Proje Yönetimi
  • Proje / Proje Yönetimi
  • Başarı – Başarısızlık Nedenleri
 • Proje Yönetim Süreçleri
  • Proje Başlangıcı
  • Proje Kapsamı
  • Planlama
  • Maliyet Yönetimi – Bütçeleme
  • Risk Yönetimi
 • Otomotiv Proje Yönetimi
  • Otomotiv Kronolojisi (Genel – Türkiye)
  • Proje – Yeni Ürün kavramı
  • APQP – AQPP – ANPQP
 • APQP / ANPQP
  • Yeni Ürün Devreye Alma Süreci
  • Proje Aşamaları
 • Planlama Girdileri
  • Müşteri Memnuniyeti/Memnuniyetsizliği
  • Şirket İş Planı / Pazar Stratejisi
  • Ürün- ve Proses Kıyaslama
  • Müşteri Girdileri
 • Planlama Çıktıları
  • Tasarım Hedefleri
  • Güvenilirlik ve Kalite Hedefleri
  • Geçici Malzeme Planı
  • Geçici Proses Akış Planı
  • Özel Ürün ve Proses Karakteristiklerinin Geçici Planı
  • Ürün Güvence Planı
  • Üst Yönetimin Desteği
 • Ürün Tasarımı Çıktıları
  • Tasarım FMEA
  • Üretim ve Montaj Tasarımı
  • Tasarım Onayı
  • Tasarım Testleri
  • Prototip Kontrol Planı
  • Teknik Çizimler
  • Spesifikasyonlar
  • Malzeme Spesifikasyonları
  • Teknik Resim ve Spesifikasyon Değişiklikleri
  • Yeni Tesis, Kalıp ve İş Çevresi
  • Özel Ürün ve Proses Karakteristikleri
  • Üretilebilirlik Açıklaması
 • Proses Tasarımı Çıktıları
  • Paketleme Standartları
  • KYS’ nin Kontrolü
  • Proses Akış Planı
  • İşletme Layout Planı
  • Karakteristik Matriksi
  • PFMEA
  • Ön Seri Kontrol Planı
  • Proses Talimatları
  • Ölçüm Ekipmanı Yetenek Analizleri (MSA)
  • Geçici Proses Yetenek Analizleri (SPC)
  • Paketleme Spesifikasyonları
 • Ürün – Proses Onayı Çıktıları
  • Deneme Üretimi
  • Ölçüm Sistemi Analizi
  • Geçici Proses Yetenek Araştırması
  • Üretim Parçası Onay Metodu (PPAP)
  • Üretim Onayı
  • Paketlemenin Değerlendirilmesi
  • Seri Kontrol Planı
 • Geri Besleme
  • Değişkenliğin Azalması
  • Müşteri Memnuniyeti