Eğitimin Amacı

ISO 45001 standardına uygun olarak çalışan sağlığı ve iş güvenliğine yönelik bir Yönetim Sistemi kurmakta olan kuruluşlarda bu sistemin yürütülmesi ile ilgili standart şartlarını uygulama örnekleri vererek ve yorumlayarak tanıtmaktır.

Programın İçeriği

  • İşçi sağlığı ve iş güvenliği konusuna giriş
  • Standardın amacı ve gelişimi
  • Standardın ayrıntılı anlatımı
  • Risk analizi ve risk değerlendirmesi
  • İşçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuatı

Eğitim Yöntemi

Eğitim sırasında özellikle standardın her maddesinin uygulanmasına yönelik örnekler verilecek, uygulamada sık karşılaşılan problemler tartışmaya açılacaktır. Ayrıca grup çalışmaları ile katılımcıların uygulama yönünde deneyim kazanmaları sağlanacaktır. Eğitim sonrasında katılımcılara ‘Eğitim Katılım Sertifikası‘’ verilecektir.

Katılımcıların Ön Bilgileri

Herhangi bir ön bilgi aranmamaktadır.

Eğitim Süresi

1 Gün