Ölçüm Sistemi Analizi MSA – ÖSA                             

 • İstatistik
  • İstatistik nedir ?
  • Veri Toplama
  • Örnekleme
  • Değişkenlik
  • Değişkenlik Ölçütleri
  • Değişkenlik Sebepleri
  • Histogram
 • Proses / Proses Kontrol / İstatistiksel Proses Kontrol
  • Proses kavramı
  • Proses kontrol
  • İstatistiksel Proses Kontrol
 • İstatistiksel Yeterlilik
  • Makina Yeterliliği
  • Proses Yeterliliği
 • Ölçme
  • Gereklilikler
  • Ölçüm Süreci
  • Ölçüm Sistemi
 • Ölçüm Yeterliliği
  • Kararlılık
  • Sapma
  • Tekrarlanabilirlik
  • Yinelenebilirlik
  • Doğrusallık
 • Ölçüm Sistemi Analizi
  • Ölçüm ihtiyacının belirlenmesi
  • Ekipman kalibrasyonu
  • Fizibilite çalışması
  • Ölçüm değişkenlik sebeplerinin belirlenmesi, tanımlanması
  • Ekipmanın kullanıma alınması ve doğrulanması
 • Ölçüm Sistemi Yeterliliği
 • Sistem (Parça/Operatör) Değişkenlikleri
  • Değişkenlik Belirleme
  • Kök Neden Analizi
  • İyileştirme
  • Çalışma Yenileme
  • Sistem Optimizasyonu
 • Örnekler

Eğitim Süresi

1-2 Gün