Eğitimin Amacı

Laboratuvarların, Analiz sonuçlarının kalitesini arttırmak, Akreditasyon hizmet kapsamının kalitesini arttırmak, Akredite olması için gerekli kuralların anlatımı.

Programın İçeriği

 • TS ISO / IEC 17025 standardının gereklilikleri (metot validasyonu ve ölçüm belirsizliği yönüyle)
 • Metot Validasyonu Parametreleri
 • Seçicilik/Seçimlilik
 • Geri kazanım (Recovery)
 • Doğruluk (Accuracy)
 • Gerçeklik (Trueness)
 • Kesinlik (Precision)
 • Tekrarlana bilirlik (Repeatability)
 • Tekrar Üretile bilirlik (Reproducibility)
 • Lineerlik (Linearity)
 • Ölçüm Aralığı (Working Range)
 • Tayin Limiti ( Limit of detection, LOD)
 • Ölçüm Limiti ( Limit of quantification, LOQ)
 • Sağlamlık (Robustness/Ruggedness)
 • Metot validasyon raporunun hazırlanması
 • Metot validasyonu uygulama çalışması
 • Ölçüm belirsizliği temel
 • Ölçüm belirsizliği hesaplamaları
 • Ölçüm belirsizliği raporunun hazırlanması
 • Ölçüm belirsizliği hesaplama uygulama çalışması
 • Genel değerlendirme ve tartışma

Eğitim Yöntemi

Katılımcılara teorik bilgi ve kavramların iletilmesinin yanında, örnek olaylar ele alınacak, tartışılacak ve yorumlanacaktır. Uygulamada sık karşılaşılan problemler tartışılacaktır. Katılımcılara ”Eğitim Katılım Sertifikası” verilecektir.

Katılımcıların Ön Bilgileri

Temel istatistik bilgisi sahibi olmaları beklenmektedir.

Eğitim Süresi

1-2 Gün