MYK Kimdir?

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Türkiye'de Mesleki yeterliliklerin tanımlanması, mesleki yeterlilik sisteminin kurulması ve uygulanması ile ilgili esasları belirleyen ve Mesleki Yeterlilik Sınav Merkezlerinin yetkilendirmesi ve takibini yapan 26 Aralık 2006 tarihinde resmen faaliyete başlayan bağımsız bir kurumdur.

Ulusal Mesleki Yeterlilik Sistemi Nedir?

Ulusal Mesleki Yeterlilik Sistemi; ulusal meslek standartlarının oluşturulduğu, mesleki ve teknik eğitim ve öğretim programlarının bu standartlara göre hazırlandığı, işgücünün mesleki yeterliliğinin akredite olmuş ve MYK tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlarca ölçme ve değerlendirme merkezlerinde yapılan teorik ve uygulamalı sınavlar sonucunda belgelendirildiği, alınan belgelerin ulusal ve uluslararası düzeyde kıyaslanabilirliğinin sağlandığı, hayat boyu öğrenmenin desteklendiği, formel (örgün) eğitim almadan mesleği öğrenen kişilere bilgi ve becerilerini belgelendirme imkanının verildiği ve iş dünyası temsilcilerinin sürece ilişkin tüm kararlara aktif olarak katıldığı, kalite güvencesinin sağlandığı, adil, şeffaf ve güvenilir bir sistemdir.

Ulusal Meslek Standardı Nedir?

Ulusal Meslek Standardı (UMS) bir mesleğin başarı ile icra edilebilmesi için Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından kabul edilen gerekli bilgi, beceri, tavır ve tutumların neler olduğunu gösteren asgari normdur.

Standardı hazırlanacak meslekler, iş piyasasının ve eğitim kurumlarının öncelikli ihtiyaçları ve sektör komitelerinin önerileri dikkate alınarak Yönetim Kurulunca belirlenir.

Meslek standartlarının şekli ve içeriği “Meslek Standardı Formatı"na uygun olmak zorundadır.

Standardı yayımlanan mesleğe ilişkin yeterlilik seviyesi, Avrupa Birliği tarafından benimsenen yeterlilik seviyelerine ve Avrupa Yeterlilik Çerçevesine (AYÇ) uygun olarak belirlenmektedir.

Ulusal meslek standartları için tıklayınız

Yetkilendirilmiş Kuruluş Nasıl Olunur?

5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu’na göre Kurum tarafından sınav ve belgelendirme konusunda yetkilendirilecek personel belgelendirme kuruluşlarının, Türk Akreditasyon Kurumu veya Avrupa Akreditasyon Birliği ile çok taraflı tanıma anlaşması imzalamış diğer akreditasyon kuruluşları tarafından ilgili yeterlilikte TS EN ISO/IEC 17024 (Uygunluk Değerlendirmesi – Personel Belgelendirmesi Yapan Kuruluşlar İçin Genel Şartlar) standardına uygun oluşturulmuş sistem dâhilinde akredite edilmiş olmaları gerekmektedir. Akreditasyon sınav ve belgelendirme sisteminin oluşturulması, dokümantasyonu, uygulanmaya başlanması ve ardından akreditasyon kuruluşu tarafından yerinde denetimleri içeren bir süreçtir. Bu konuda Türk Akreditasyon Kurumu’ndan (www.turkak.org.tr) detaylı bilgi edinilebilir.Yetkilendirmeye ilişkin diğer hususlar ise Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği ile belirlenmiştir. (http://www.myk.gov.tr/index.php/tr/klavuz-ve-formlar/208-yetklendrlm-belgelendrme-kurululari-bavuru-formu-ve-der-belgeler)

MYK Yetkisi Almak İçin Danışmanlık Faaliyetlerimiz Nasıldır? 

MYK Tarafından yetkilendirilerek yetkilendirilmiş bir Personel Belgelendirme Kuruluşu olmak isteyen kurumlar;

  • MYK Ön yeterlilik başvurusunu yaparak ön yeterliliğinin alınması
  • TÜRKAK'a ISO / IEC 17024 standardında akredite olmak için başvuru ve denetim sürecini tamamlayarak Akreditasyon belgesinin yayınlanmış olması
  • MYK'dan kesin yeterlilik için başvuru yapılarak denetimden başarı ile geçerek yetkinin alınması

İşlemlerini tamamlayarak MYK tarafınfan yetkilendirilmiş bir personel belgelendirme kuruluşu olabilirler.

Bu süreçte biz KALİTEK® Danışmanlık olarak;

  • Başvuru yapılması gereken Mesleklerin belirlenmesi
  • MYK ön yetkilendieme başvurusunun yapılması için gerekliliklerin sağlanması ve dokümanların hazırlanması
  • MYK ön yetki başvurusunun yapılması
  • ISO / IEC 17024 Kapsamında TÜRKAK akreditasyonun tamamlanması için gerekli sistem kurulumu, eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi
  • ISO / IEC 1 7024 Başvurusunun yapılması, TÜRKAK denetimi sonrası uygunsuzluklar (varsa) kapatılarak Akreditasyon belgesinin alınması
  • MYK Yetkilendirme başvurusunun yapılması ve MYK Yetkisinin alınması 

Adımlarının tamamında müşterilerimize uzman kadromuz ile hizmet vermekteyiz.