Eğitimin Amacı

Muayene hizmeti veren kuruluşların yeterliliğinin tanınması için gereken genel şartları belirleyen TS ISO/IEC 17020 standardının anlaşılması, sistemin kurulması, uygulanması ve sürekliliğinin sağlanmasını hakkında yeterli bilginin verilmesidir.

Programın İçeriği

Akreditasyon Nedir?

Kim Akreditasyon Verir?

Akreditasyon Kurumları

Belgelendirme Akreditasyon Hiyerarşisi

Akreditasyonun Uluslararası Geçerliği

Akreditasyon Standartları

ISO/IEC 17020:2012

ILAC P15:6/2016 Guidance on the Application of ISO/IEC 17020:2012

Eğitim Yöntemi

Eğitim sırasında özellikle standardın her maddesinin uygulanmasına yönelik örnekler verilecek, uygulamada sık karşılaşılan problemler tartışmaya açılacaktır. Katılımcılara “Eğitim Katılım Sertifikası” verilecektir.

Katılımcıların Ön Bilgileri

Herhangi bir ön bilgi aranmamaktadır.

Eğitim Süresi

1 Gün