ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi (KYS) Nedir?

ISO 9000 standard serisi 1947 yılında kurulan, merkezi İsviçre’de olan ISO (International Organization for Standardization) uluslararası standardizasyon örgütünün yayınladığı 9000’inci standart serisidir.

ISO 9000 Kalite Standardları Serisi, işletmelerde etkili bir yönetim sisteminin nasıl kurulabileceğini, dokümante edilebileceğini ve sürdürebileceğini açıklamaktadır. ISO 9001 bu standard serisinin uygulama klavuzu olup belgelendirmesi yapılan standarttır.

Kalite Yönetim Sistemi Kurmanın ve İşletmenin Faydaları Nelerdir?

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi işletmelerde etkinlik ve verimliliğin; süreç yalklaşımı, sistem yaklaşımı ve diğer temel ilkeler çerçevesi içinde uygulanarak sürekli geliştirilmesi sağlamayı amaçlar. Kalite Yönetim Sisteminin asıl faydası budur. Bunun yanında işletmeye prestij sağlaması, müşterisinin gözünde rakiplerinden bir adım önüne geçirmesi yanal faydalarıdır. Etkili kurulmuş bir kalite yönetim sistemi işletmeye sağladığı faydalar belgeli şirketlerde gerçekleştirilen araştırmaların sonuçları göz önünde bulundurularak aşağıdaki gibi özetlenebilir.;

Dış faydalar :

 • Güçlü firma imajı,
 • Memnun müşteri,
 • Müşteri saysındaki artış,
 • Artan rekabet gücü,
 • Global pazar gereksiminlerini karşılamak,
 • Daha iyi tedarikçi ilişkileri,

İç faydalar :

 • Azalan maliyetler,
 • Azalan hurda oranları,
 • Verilere dayalı karar verebilme,
 • Çalışanların katılımı,
 • Yönetimin etkinliği
 • Tutarlı ve standart üretim / hizmet,
 • Artan etkinlik ve verimlilik,
 • Kurumsallaşmada önemli bir adım,

Kalite Yönetim Sistemi Kurulumu Danışmanlık Hizmetinin Aşamaları

Kalite yönetim sisteminin kurulumu sırasında her bir müşterimize özel ve onların ihtiyaçları ve yapısı gözönünde bulundurularak sistem kurulumu gerçekleştirilmektedir. Aşağıda bahsedilen proje aşamaları genel akışı ifade eder. Kalitek’ten hizmet alma kararı verildiğinde size özel bir süreç belirlenecektir. Kalite yönetim sisteminin kurulum aşamaları kısaca;

 • Kuruluşun üst yönetimi ile toplantı, şirketin mevcut yapısının ve durumunun analiz edilmesi.
 • Kalite ekibinin oluşturulması. Ekip pozisyonların belirlenmesi ve belirlenen pozisyonlar için atamaların yapılması ve Yönetim Temsilcisinin belirlenmesi.
 • Temel kalite eğitimlerinin verilmesi. (Standart eğitimi, dokümantasyon eğitimi, hedeflerle yönetim ve süreç yönetimi eğitimi, kalite iyileştirme araçları eğitimi)
 • Süreçlerin belirlenmesi ve süreç risk değerlendirmelerin gerçekleştirilmesi
 • Standart gerekliliklerinin kuruma özel karşılanabilmesi için temel dokümantasyon ve kuruluşun faaliyetlerini net olarak tanımlayan etkin dokümanların oluşturulması.
 • Oluşturulan kalite yönetim sistemi dokümantasyonun onaylanarak uygulamaların başlatılması.
 • Altyapı ve çalışma ortamı ile ilgili eksikliklerin tamamlanması.
 • Uygulamalar sonucu ortaya çıkan revizyon ihtiyaçlarının gözden geçirilerek gerekli revizyonların yapılması.
 • Akredite baş denetçi belgesine sahip eğitmenlerimiz tarafından iç denetçi eğitimlerinin verilmesi.
 • Danışmanlarımız nezareti de iç denetim ve yönetimi gözden geçirme toplantısının yapılması.
 • Kuruluş tarafından tercih edilen belgelendirme kuruluşuna müracaat için gerekli hazırlık ve çalışmaların yapılması ve başvurunun yapılması. Belgelendirme denetimine girilmesi ve tetkik sonuçlarına göre tespit edilen eksikliklerin tamamlanması

Not: Bu çalışmalar genel bir çalışma planı olup teklif verme esnasında size özel bir çalışma planı verilecektir