Eğitimin Amacı

Katılımcılara Kalite Yönetim Sistemleri ve ISO 9001 Standartlarıyla ilgili bilgileri detaylı olarak ve değişik sektörlerden uygulama örnekleri vererek aktarmaktır.

Programın İçeriği

  • Kalite terimleri
  • Kalite sistemlerinin gelişimi
  • Sistem standartları
  • ISO 9001 standartlarının yapısı
  • Kalite yönetim sistemi elemanlarının ayrıntılı tanıtımı
  • Sistem denetiminin özellikleri
  • Dünyada ve Türkiye’de belgelendirme – akreditasyon

Eğitim Yöntemi

Eğitim sırasında özellikle standardın her maddesinin uygulanmasına yönelik örnekler verilecek, uygulamada sık karşılaşılan problemler tartışmaya açılacaktır. Katılımcılara “Eğitim Katılım Sertifikası” verilecektir.

Katılımcıların Ön Bilgileri

Herhangi bir ön bilgi aranmamaktadır.

Eğitim Süresi

1 Gün