Eğitimin Amacı

5 kısımdan oluşan ISO 3834-2, atölye ve / veya şantiyede yapılan kaynaklı imalat için gerekli kalite şartları ile ilgili yaklaşımları açıklar ve imalatçıların kaynak kalite sistemlerinin değerlendirilmesi için bir temel oluşturur. 

Programın İçeriği

 • Sözleşmenin gözden geçirilmesi
 • Tasarımın gözden geçirilmesi
 • Altyüklenici değerlendirilmesi
 • Kaynak personeli
 • Muayene ve test personeli
 • İmalat ve test ekipmanları
 • Faaliyetlerin tanımı
 • Bakım
 • Kaynak faaliyetleri
 • Kaynak sarf malzemeleri
 • Ana malzemenin depolanması
 • Kaynak sonrası ısıl işlem
 • Kaynakla ilgili muayene ve testler
 • Kaynak öncesi muayene ve testler
 • Kaynak sırasındaki muayene ve testler
 • Kaynak sonrası muayene ve testler
 • Uygunsuzluk ve düzeltici faaliyetler
 • Kalibrasyon
 • Tanımlama ve izlenebilirlik
 • Kalite kayıtları

Eğitim Yöntemi

Eğitim sırasında özellikle standardın her maddesinin uygulanmasına yönelik örnekler verilecek, uygulamada sık karşılaşılan problemler tartışmaya açılacaktır. Katılımcılara “Eğitim Katılım Sertifikası“ verilecektir.

Katılımcıların Ön Bilgileri

Herhangi bir ön bilgi aranmamaktadır.

Eğitim Süresi

1 Gün