ISO 14064-1 KURUMSAL KARBON AYAK İZİ HESAPLAMA

14064 standardı, sera gazı envanterlerinin kuruluş veya şirket seviyesinde tasarımlanması, geliştirilmesi, yönetilmesi ve raporlanması için ilkeler ve şartlar hakkında ayrıntılı bilgi verir. Ayrıca, sera gazı yönetimini iyileştirmek amacıyla sera gazı emisyon sınırlarının belirlenmesi, bir kuruluşun sera gazı emisyonlarının ve uzaklaştırılmalarının hesaplanması ve şirketin özel tedbirlerinin veya faaliyetlerinin tanımlanması için gerekleri içerir.

NEDEN ÜRÜN KARBON AYAK İZİ HESAPLAMA VE YAŞAM DÖNGÜSÜ DEĞERLENDİRME?

AB Ülkelerine ihracat yapan işletmelerin, sınırda karbon mekanizması gereği ürün karbon ayak izi ve yaşam döngüsü değerlendirmesi üç aylık periyotlarla yapılması zorunludur.
Sınırda karbon mekanizması ile birlikte 1 ton CO2’e karşılık 45-75 € civarında vergilendirme yapılması planlanmaktadır ve 2023 yılı itibarıyla uygulamaya alınacaktır.
01.01.2023 tarihine kadar ürün karbon ayak izi hesaplama alt yapısının kurulması ve geçiş dönemi sürecince ücretsiz tahsisler ile kıyaslanma yapılmalıdır.
01.01.2023 tarihine kadar veri toplama sistemlerinin iyileştirilmesi ve doğrulama süreçlerinde uygunsuzluklar ile karşılaşılmamalıdır.
Ürün karbon ayak izi ve yaşam döngüsü raporlaması ile birlikte kurumunuza yönelik karbon azaltım politikaları oluşturabilirsiniz. Söz konusu projeler için AB Yeşil Fonundan faydalanabilirsiniz.

Ayrıca ürün karbon ayak izi ve yaşam döngüsü değerlendirme kurumunuza ve markanıza aşağıda belirtilen avantajları sağlayacaktır:

  • Rekabet avantajı, 
  • Ürün kalitesinde iyileşme potansiyeli, 
  • Risk yönetiminin iyileşmesi, 
  • Kamuoyunda imaj geliştirme, 
  • Pazar payının artması, yeni iş fırsatları, 
  • Tedarik zincirinin yönetimi 

Çevresel yönetim başarısı ve etkilerinin azaltımını sağlayan karbon ayak izi hesaplama çalışmaları halk ile olan iletişimi güçlendirerek marka olarak güvenilirliği arttırmaktadır. 
Sürdürülebilirlik çalışmalarının önemli bir çevresel gösterge adımıdır.
TBMM tarafından kabul edilerek imzalan Paris anlaşması hükümlerinde sera gazı salınımının küresel seviyede azaltılmasını ve küresel ısıtmanın endüstri öncesine kıyasla en az 2 derece, tercihen 1,5 derece sınırlanması yer almaktadır. Ülke olarak taraf olduğumuz için karbon ayak izi için verilen taahhütlerin yerine getirilmesi adına hesaplama ve raporların yapılarak mevcut durumun analiz edilmesi gerekmektedir.
Halka arz edilmesi planlanan işletmelerde kurumsal karbon ayak izinin raporlanıyor olması borsa değerlerini arttırmaktadır.
Finans kuruluşlarından kredi kullanılması durumunda kurumsal karbon ayak izi hesaplama raporları talep edilmektedir.
Ürünlerin yurt içi ve yut dışı satışlarında kurumsal karbon ayak izi değerleri müşteriler tarafından talep edilmektedir.


NEDEN BİZ?

Sahip olduğumuz bilgi birikimini sizinle paylaşan, yetkin personelimiz ile birlikte doğrulama öncesi hesaplamaların Uluslararası raporlama disiplinlerine uygun, yönetim sisteminiz ile entegre ve sürdürülebilir olmasını sağlamak için bizi tercih edin.