Eğitimin Amacı

Günlük iş yaşantımızda karşılaşabileceğimiz riskler, bir işletmenin beklenmeyen zararlarla, çoğu zaman da yıkıcı etkilerle karşı karşıya kalarak rekabet güçlerini kaybetmelerine veya böyle bir durum için önceden hazırladıkları önlemlerle rakiplerinin önüne geçmelerini sağlayacak boyutları içerir. Günümüz iş ve işletmecilik yaşamında karşı karşıya kalınabilecek tehlikeler ile bunların yol açacağı zararların önlenmesine yönelik çalışmaların Sistematik olarak ve önleyici amaçla yapılması işletmelerin başarıları için en vazgeçilmez çalışmaların başında yer almaktadır. Risk analizi eğitimi, her türlü işletme için geçerli olabilecek sistematik analiz ve çözümleme yöntemlerini, uygulamalı çalışmalar aracılığı ile aktarmak amacını taşımaktadır. Böylece, işletmelerin karşılaşabileceği tehlikelerin azaltılması ve minimize edilmesini sağlayacak altyapı için gerekli önlemlerin belirlenmesi, karşı önlemlerin alınması ve belirsizliklerin azaltılması mümkün olacaktır.

Programın İçeriği

 • Risk analizi nedir?
 • Risk analizi ve yöntemlerinin yapı taşları
 • Risk belirleme ve derecelendirme
 • Risk azaltma yöntemleri
 • Risk değerleme
 • Risk analizi takımları ve risk belirleme yöntemleri, uygulamaları.
 • Artık risk ve etkileri
 • Sistematik risk belirleme yöntemleri
 • Sektörel temelde risk analiz çalışmaları ve çözümleri
 • Proje ve proses yönetiminde risk analizi uygulamaları
 • Risk analiz dokümantasyonu ve uygulamaları

Eğitim Yöntemi

Eğitim, konu ile ilgili temel bilgilerin verilmesinden hemen sonra uygulamalarla işlenecektir. Takım çalışması yöntemi ile, pratik iş yaşamına uygun örnekler katılımcı bir ortamda işlenecektir. Katılımcılara ‘’ Eğitim Katılım Sertifikası‘’ verilecektir.

Katılımcıların Ön Bilgileri

Eğitime katılım için herhangi bir ön bilgi gerekmemektedir. Ancak hem eğitimin hem de pratik çalışmaların etkili olabilmesi açısından, katılımcıların takım çalışması, problem çözme yöntemleri ve işletmelerinin temel işlevleri hakkında bilgi sahibi olmaları yararlı olacaktır.

Eğitim Süresi

1 Gün