IATF 16949  KYS Eğitimleri

Niçin?

IATF 16949 Teknik Spesifikasyonu, Ford, Chrysler ve General Motors tarafından tanımlanmış QS 9000, Fransız EAQF, Alman VDA ve İtalyan ANFIA Otomotiv Standartlarının gerekliliklerini karşılayacak şekilde oluşturulmuştur. 1999 yılında QS 9000 temeli üzerine ek zorunluluklarla inşa edilmiş olan standard, ISO 9001:2000 revizyonunu takiben ISO 9001:2015 referans alınarak Süreç bazlı olarak revize edilmiştir.

Ulusal veya bölgesel standardlar arasında farklılıkları entegre etmeyi, mükerrer denetleme, belgeleme uygulamalarını ortadan kaldırmayı amaçlayan IATF 16949 dünya otomotiv ana sanayi firmalarının büyük çoğunluğunca kabul görmektedir.

Bir eğitim paketi şeklinde planlanan seminerlerle, katılımcılara Kalite kavramından yola çıkarak Kalite Sistemine ve Toplam Kalite Yönetimine giden yola otomotiv spesifik Kalite Yönetimi  kavramlarıyla bir bakış açısı kazandırabilmek, katılımcı bir ortamda deneyimlerin paylaşımı ile seminer sonunda katılımcıların kendi sistemlerini geliştirebilmeleri için yol haritasına sahip olmaları hedeflenmektedir.

Nasıl?

 • Otomotiv ve Kalite kavramlarının gelişiminin anlaşılması
 • Otomotiv gözlüğüyle “Kalite Güvence Sistemi” kavramının anlaşılması
 • IATF 16949’a ulaşım sürecinin anlaşılması
 • Standard gereklilikleri ile katılımcı gerçeklerinin eşleştirilmesi
 • Uygulama örneklerini paylaşımı
 • Uygulama alternatiflerinin ve olası sorunların çözümlerinin tartışılması, belirlenmesi

Kazanımlar  

Bu programın bitiminde, aşağıda sıralanan alanlardaki bilgi ve becerilerin gelişimi hedeflenmektedir:

 • Otomotiv / Kalite Kavramı
 • Sistem / Süreç / Süreç Yaklaşımı
 • Süreçlerle Yönetim / Süreç Analiz / Tanımlama
 • Süreç Etkileşimleri, Süreç Performans Göstergeleri
 • Süreç Performansı İzleme, Ölçme, Değerlendirme
 • Müşteri Özel İstekleri / Standard Gereklilikleri
 • Sistem (İç), Proses, Ürün Denetimi
 • Yeni Ürün Devreye Alma Süreci (APQP / ANPQP)
 • ÖSA, İPK, FMEA  uygulamaları
 • Problem Çözme Teknikleri
 • Belgelendirme Denetim Süreci

Kimler katılmalı?

Kalite Yönetim Sistem kurmakta olan veya mevcut sistemlerini geliştirmek isteyen otomotiv firmalarının ilgili personeli ve yöneticileri.

 • Kalite / Kalite Sistemi / Toplam Kalite Yönetimi
 • Otomotiv / Kalite Kavramı
  • ISO 9000 serisi standardlar
  • Otomotiv ana sanayi
  • QS 9000
  • VDA / ANFIA / EAQF / SMMT / …
  • ISO 9001 : 2015 à IATF 16949
 • Sistem / Süreç / Süreç Yaklaşımı
  • Sistem Kavramı
  • Akış, İş akışı, Süreç
  • Süreç Bileşenleri
  • Süreç Yaklaşımı
 • Klasik Yönetim / Süreçlerle Yönetim
  • Yönetim kavramı
  • Klasik Yönetim yaklaşımları
  • Süreç Yaklaşımı
 • Süreç Analiz / Tanımlama / Gruplama
  • Sistem analizi
  • Alt süreçlerin analizi
 • Süreç Etkileşimleri, Ana / Alt süreçler
  • Ana süreç haritası
  • Süreç ilişkileri
  • Ana / alt süreçlerin tanımlanması
 • Süreç Performans Yönetimi
  • Süreç performans göstergelerinin tanımlanması
  • Veri toplama, analiz, değerlendirme
  • Süreç performans izleme, Ölçme, Değerlendirme
 • Müşteri Özel İstekleri
  • Müşteri özel isteklerinin bilinmesi
  • Müşteri özel istekleri KYS entegrasyonu      
 • Standard Gereklilikleri
  • Kalite sistemi
  • Kaynaklar
  • Prosesler
  • İZLEME, ÖLÇME, DEĞERLENDİRME
  • TS ek istekleri
 • Sistem (İç), Proses, Ürün Denetimi
  • İç denetim
  • Proses Denetimi
  • Ürün denetimi
  • Vardiya denetimi
 • Yeni Ürün Devreye Alma Süreci (APQP / ANPQP)
  • Otomotiv Proje Yönetimi
  • Yeni ürün devreye alma
  • PPAP dosyası hazırlama
 • ÖSA, İPK uygulamaları
  • Ölçüm Sistemi
  • Makina yeterliliği
  • Proses yeterliliği
  • Ölçüm sistemi yeterliliği
  • Kontrol kartları
 • FMEA uygulamaları
  • Risk kavramı
  • Risk analizi
  • Olası riskler, etkileri, öncelik göstergesi
  • Düzeltici Faaliyetler
 • Problem Çözme Teknikleri
  • DÖF uygulamaları
  • Kök neden analizi
  • 8D kavramı
  • Eski /Yeni metodlar
 • Belgelendirme Denetim Süreci
  • Başvuru öncesi gereklilikler
  • Başvuru
  • Ön denetim
  • Denetim
 • Belgelendirme Süreci

Eğitim Süresi

2 Gün