Eğitimin Amacı

Katılımcılara HACCP Sistemi hakkında temel bilgi sağlamak ve bu sistemin şartlarının yorumlanması becerisini kazandırmak.

Programın İçeriği

  • HACCP sisteminin tarihçesi ve terimlerin açıklanması
  • HACCP sisteminin ilkeleri
  • HACCP sisteminin örneklerle uygulanması
  • İşletmelerde uygun HACCP planlarının geliştirilmesi
  • İlgili mevzuatın gereklilikleri
  • Ürünlerde gıda güvenliği kontrolü ve tehlikelerin önlenmesi
  • Ürünlerdeki gıda güvenliği tehlikeleri ile ilgili bilgiler
  • Temel sanitasyon gereksinimleri

Eğitim Yöntemi

Konu ile ilgili hazırlanan eğitim notları katılımcılara dağıtılacaktır. Eğitim, katılımcılarla birlikte uygulamaya yönelik örneklerle desteklenecektir. Eğitim sonrasında, katılımcılara‘’ Eğitim Katılım Sertifikası ‘’ verilecektir.

Katılımcıların Ön Bilgileri

Katılımcıların, gıda üretim süreçleri, HACCP Planlarının oluşturulması ve uygulanması konusunda temel bilgilere sahip olmaları beklenmektedir.

Eğitim Süresi

1 Gün