Eğitimin Amacı

Bu eğitimin amacı, EN 15838 Yönetim Sisteminin tanıtımı ve bu sistemin kuruluş çalışmaları hakkında katılımcılara bilgi aktarılmasıdır.

Programın İçeriği

  • MİM-Çağrı Merkezi Nedir?
  • EN 15838’in amacı nedir?
  • MİM Genel Çerçevesi
  • MİM Aracılığıyla sunulabilecek örn. hizmetler
  • EN 15838:2009 Maddeleri
  • EK A Zorunlu APG (KPI)’ler
  • EK B ÖNERİLEN APG (KPI)’ler

Eğitim Yöntemi

Konu ile ilgili hazırlanan eğitim notları katılımcılara dağıtılacaktır. Eğitim, katılımcılarla birlikte uygulamaya yönelik örneklerle desteklenecektir. Eğitim sonrasında, katılımcılara‘’ Eğitime Katılım Sertifikası ‘’ verilecektir.                              

Katılımcıların Ön Bilgileri

     Katılımcılardan önbilgi aranmamaktadır.

Eğitim Süresi

1 Gün