Karayolu bariyer sistemleri; Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) kapsamında yeralan TS EN 1317-5 Yol korkuluk sistemleri – Bölüm 5: Taşıt korkuluk sistemleri için mamul gerekleri ve uygunluk değerlendirmesi standardı kapsamında belgelendirilmektedir. 

Bu kapsamda yol bariyer sistemlerinin CE belgelendirmesi için aşağıdaki çalışmalar yapılmaktadır;

  1. TS EN 1317-5'e göre ürünün test edilmesi,
  2. Üretim yönetiminin ve imalat süreçlerinin ilgili gereksinimlere göre düzenlenmesi,
  3. Fabrika üretim kontrol sisteminin kurulması,
  4. Teknik dosyanın hazırlanması,