E veya e markalama, Avrupa birliği tarafından oluşturulmuş ve kara taşıtlarında kullanılacak olan ürünlerin ECE regülasyonlarına uygunluğunun kanıtıdır.

E markalam danışmanlık hizmeti kapsamında yapılacak çalışmalar aşağıdaki gibidir;

  • Harmonize standartların belirlenmesi,
  • Belgelendirme prosedürünün belirlenmesi ve teknik servis ilgili bağlantıların kurulması
  • Direktifler ile ilgili plan-form vb. dokümanların hazırlanması
  • Gerekli testlerin belirlenmesi
  • Kullanma kılavuzlarının hazırlatılması
  • Teknik dosyanın ilgili direktifler paralelinde hazırlanması
  • Teknik Servis Tetkiki Hakkında Bilgilendirmelerin Yapılması
  • Firmanızın belgelendirme denetimine sokulması
  • Varsa Eksikliklerin Giderilmesi Uygunsuzluk Bulunmaz Ise Belgenin Teslimi.