CE Markalama Eğitimi

Eğitimin Amacı

Avrupa Topluluğu’na üye ülkelerin makinalarla ilgili yasalarının uyumlu hale getirilmesinden sonra bu ülkelere ihraç edilecek ve iç piyasada ise zorunlu hale getirilmiş harmonize stadartlar ve yönergeler kapsamında makinaların CE işaretlemesinin nasıl yapılabileceğini tanımlamak ve ilgili direktiflerin gereklerini açıklamak.

Programın İçeriği

  • CE işaretlemesi nedir? Nasıl uygulanır?
  • İlgili Direktifin açıklanması
  • CE işaretlemesi için yapılması gerekenler
  • Teknik dosya hazırlığı nasıl olmalıdır

Eğitim Yöntemi

Katılımcılara CE işaretlemesinin ne olduğu uygulama yöntemleri ile birlikte anlatılacak, örneklerle makina emniyet direktifi tanıtılacak, teknik dosya ve kullanım kitapçıklarında neler bulunması gerektiği açıklanacaktır. Eğitim sonrasında katılımcılara ‘’ Eğitim Katılım Sertifikası‘’ verilecektir.

Katılımcıların Ön Bilgileri

Herhangi bir ön bilgi aranmamaktadır.

Eğitim Süresi

1 Gün