Eğitimin Amacı

Bu eğitim; süreç, süreç yönetimi ve süreç iyileştirme konularında bilgi sahibi olmak, yapılan işlere süreç bakış açısıyla bakabilmeyi öğrenmek, ana süreç, süreç ve alt süreçleri belirleyebilmek, süreçleri tanımlamayı öğrenmek ve kritik süreçlere karar vermek, süreç iyileştirme metodolojisini öğrenmek ve öğrenilenleri uygulayacak hale gelmek amacıyla süreç kavramı, süreç odaklı yapılanma ve süreçlerin yönetimi esaslarını örneklerle aktarmaktadır.

Programın İçeriği

 • Süreç ve iş süreci nedir?
 • Süreçler neden önemlidir? MOT kavramı
 • Süreçlerin sınıflandırılması
 • Süreç hiyerarşisi
 • Ana ve alt süreçlerin belirlenmesi
 • Süreçlerin tanımlanması
 • Süreç sahibi ve süreç ekibinin özellikleri ve sorumlulukları
 • Süreç performansına ve süreç çıktılarına ilişkin göstergeler
 • İyi yönetilmeyen süreçlerin belirtileri – kritik süreç seçimi
 • Süreç yönetiminin getirileri
 • İş süreçlerinin iyileştirilmesi metodolojisi
  • Sürecin mevcut durumunun saptanması
  • Sürecin çözümlenmesi ve iyileştirme seçenekleri tespiti
  • İyileştirmenin uygulanması

Eğitim Yöntemi

Katılımcılara süreç yönetimi ile ilgili teorik bilgi ve kavramların iletilmesinin yanında, örnek olaylar ele alınacak, tartışılacak ve yorumlanacaktır. Süreç yönetimi uygulamasında sık karşılaşılan problemler tartışılacaktır. Katılımcılara ”Eğitim Katılım Sertifikası” verilecektir.

Katılımcıların Ön Bilgileri

Herhangi bir ön bilgiye gerek duyulmamaktadır.

Eğitim Süresi

1 Gün