İstatistiksel Süreç Kontrolü (İPK-SPC)

Eğitimin Amacı

İstatistiksel Proses Kontrol, modern istatistiksel teknikleri kullanarak prosesteki değişkenliği kontrol altında tutmak ve azaltmak için kullanılan en etkili araçlardan biridir. Bu eğitimin amacı, katılımcılara İstatistiksel Proses Kontrol ile ilgili temel teknikleri aktarmaktadır.

Programın İçeriği

 • Kalitede önleme yaklaşımı ve sürekli gelişme
 • Temel istatistik kavramlar
 • Proses değişkenliği
 • Histogram
 • Normal dağılım ve parametreleri
 • Yeni istatistiksel proses kontrol sistemi
 • Ölçüm ve veri toplama
 • Makina yeterlilik analizi
 • Proses yeterlilik analizi
 • Yeterlilik göstergelerinin hesabı
 • Değişkenler için kontrol kartları
 • Nitelikler için kontrol kartları
 • Kontrol kartlarının analizi

Eğitim Yöntemi

Katılımcılara İstatistiksel Proses Kontrol ile ilgili teorik bilgi ve kavramların iletilmesinin yanında, pratik örnek olaylar ele alınacak, tartışılacak ve yorumlanacaktır. Ayrıca katılımcılara simüle bir İPK uygulaması yaptırılacaktır. Katılımcılara “Eğitim Katılım Sertifikası“verilecektir.

Katılımcıların Ön Bilgileri

Eğitime katılacak olanların temel istatistik bilgisine sahip olmaları yararlı olacaktır.

Eğitim Süresi

1-2 Gün