Eğitimin Amacı

Ürün belgelendirme hizmeti veren kuruluşların yeterliliğinin tanınması için gereken genel şartları belirleyen TS ISO/IEC 17065 standardının anlaşılması, sistemin kurulması, uygulanması ve sürekliliğinin sağlanmasını hakkında yeterli bilginin verilmesidir.

Programın İçeriği

Akreditasyon Nedir?

Kim Akreditasyon Verir?

Akreditasyon Kurumları

Belgelendirme Akreditasyon Hiyerarşisi

Akreditasyonun Uluslararası Geçerliği

Akreditasyon Standartları

ISO/IEC 17065 Maddeleri

Eğitim Yöntemi

Eğitim sırasında özellikle standardın her maddesinin uygulanmasına yönelik örnekler verilecek, uygulamada sık karşılaşılan problemler tartışmaya açılacaktır. Katılımcılara “Eğitim Katılım Sertifikası” verilecektir.

Katılımcıların Ön Bilgileri

Herhangi bir ön bilgi aranmamaktadır.

Eğitim Süresi

1 Gün