Eğitimin Amacı

Numune alma dâhil, deney ve/veya kalibrasyon hizmeti veren laboratuarın yeterliliğinin tanınması için gereken genel şartları belirleyen TS ISO/IEC 17025 standardının anlaşılması, sistemin kurulması, uygulanması ve sürekliliğinin sağlanmasını hakkında yeterli bilginin verilmesidir.

Programın İçeriği

  • Kalibrasyon ve laboratuvarlarla ilgili temel kavramlar
  • TS ISO/IEC 17025 genel yapısı
  • Kalite yönetim sistemi olarak uygulanması
  • Sistemin kurulması
  • Yönetim şartları
  • Teknik şartlar
  • Akreditasyon süreci ve Türkiye’deki uygulamalar

Eğitim Yöntemi

Eğitim sırasında özellikle standardın her maddesinin uygulanmasına yönelik örnekler verilecek, uygulamada sık karşılaşılan problemler tartışmaya açılacaktır. Katılımcılara “Eğitim Katılım Sertifikası” verilecektir.

Katılımcıların Ön Bilgileri

Herhangi bir ön bilgi aranmamaktadır.