ISO / IEC 17020 İç Denetçi Eğitimi

Eğitimin Amacı

Firma Yönetim Sisteminin ISO / IEC 17020 Standardının gereklerine uygunluğunun doğrulanması için bir iç denetim sisteminin kurulması, denetimlerin planlanması ve uygulanması için gereken bilgileri katılımcılara aktarmak ve bu bilgileri uygulamalarla pekiştirmektir.

Programın İçeriği

  • ISO / IEC 17020’nin hatırlatılması (özet)
  • Denetimin Amacı
  • Denetim Türleri
  • Denetçi özellikleri
  • Denetime hazırlık
  • Denetimin gerçekleştirilmesi
  • Denetimin raporlanması ve sonuçların izlenmesi
  • Uygulama

Eğitim Yöntemi                

Katılımcılar içinden oluşturulacak gruplar, örnek olayları ele alarak tartışacak ve denetim uygulamaları yapılacaktır. Eğitim süresince katılımcıların performansı sürekli izlenecek ve eğitim sonrası yapılacak sınavla birlikte değerlendirilerek başarılı olanlara ‘’Başarı Sertifikası‘’, diğer katılımcılara ‘’Katılım Sertifikası‘’ verilecektir.

Katılımcıların Ön Bilgileri

Eğitime katılacak olanların ISO / IEC 17020 Standardı gerekleri konusunda bilgi sahibi olmaları gerekmektedir. Eğitimde, ISO / IEC 17020 Standardı gerekleri hatırlatma amacıyla tekrarlanacak, kapsamlı olarak anlatılmayacaktır.

Eğitim Süresi

1 Gün