Eğitimin Amacı

Bu eğitimin amacı, Firma İçi Enerji Yönetim Sistemi Denetimi Sisteminin kurulması, denetimlerin planlanması ve uygulanması için gerekli bilgileri katılımcılara aktarmak ve bu bilgileri pratik uygulamalarla pekiştirmektir.

Programın İçeriği

  • Denetim standartları
  • ISO 50001 ve açıklaması (özet)
  • Denetimin tanımı, amaçları ve tipleri
  • Denetçi özellikleri
  • Görev ve sorumluluklar
  • Denetime hazırlık
  • Denetimin gerçekleştirilmesi
  • Kapanış toplantısı
  • Denetimin raporlanması ve sonuçların izlenmesi

Eğitim Yöntemi

Katılımcılar içinden oluşturulacak gruplar, örnek olayları ele alarak tartışacak ve denetim uygulamaları yapılacaktır. Uygulamalarda, hataları yeniden değerlendirme ve beceri geliştirme olanağı sağlanacaktır. Eğitim süresince katılımcıların performansı sürekli izlenecek ve eğitim sonrası yapılacak sınavla birlikte değerlendirilerek başarılı olanlara 'Başarı Sertifikası', diğer katılımcılara 'Katılım Sertifikası' verilecektir.

Katılımcıların Ön Bilgileri

Eğitime katılacak olanların ISO 50001 Standardı gerekleri konusunda bilgi sahibi olmaları gerekmektedir.

Eğitim Süresi

1 Gün