Eğitimin Amacı

Bu eğitimin amacı, ISO 50001 Enerji Yönetim Sisteminin tanıtımı ve bu sistemin kuruluş çalışmaları hakkında katılımcılara bilgi aktarılmasıdır.

Programın İçeriği

  • EnMS (Enerji Yönetim Sistemi) Nedir?
  • EnMS (Enerji Yönetim Sistemi) Faydaları Nelerdir?
  • EnMS (Enerji Yönetim Sistemi) Tarihçesi
  • ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Uygulama Rehberi Gereksinimler- Standart maddelerinin açıklanması
  • Ulusal Enerji Mevzuatı ve ilgili tarafların gereksinimleri
  • EnPI (Enerji Performans Göstergeleri) ve Enerji Referansı Nasıl Belirlenir?

Eğitim Yöntemi

Konu ile ilgili hazırlanan eğitim notları katılımcılara dağıtılacaktır. Eğitim, katılımcılarla birlikte uygulamaya yönelik örneklerle desteklenecektir. Eğitim sonrasında, katılımcılara‘’ Eğitime Katılım Sertifikası ‘’ verilecektir.                              

Katılımcıların Ön Bilgileri

     Katılımcılardan önbilgi aranmamaktadır.

Eğitim Süresi

1 Gün