Akreditasyon kelime anlamı olarak “tanınma” demektir. Ulusal veya uluslararası akreditasyon şemsiyesinin bir parçası olmak ve şemsiyenin tamamının kapsadığı alanda tanınmak ve yetki sahibi olmak anlamına gelir.

Ülkemizde TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) 26 Haziran 2000 yılında kurulmuş ve 2006 yılında EA ile MLA (karşılıklı tanıma anlaşmasını imzalamıştır). Bu tarihten sonra TÜRKAK’ın akredite ettiği tüm kuruluşlar EA üyesi ve MLA’ya imza atmış tüm Ülke ve kurumlar tarafından kabul görmektedir.

Ayrıca Avrupa Birliği Müktesebatı gereği ülkemizde son yıllarda bazı uygulamalar ve düzenlemeler hayata geçirilmiştir. Bu düzenlemelerin çoğu da sanayi alanında mesleki düzenlemeleri içeren uygulamalar olmuştur. Bu düzenleme ve uygulamalarda ilgili bakanlıklar akreditasyonu ve ulusal tanınma şartını getirmişlerdir.

Bunlardan bazıları;

İş hijyeni ölçüm laboratuvarlarının kurulması zorunluluğu; Bu gereksinim ile birlikte iş hijyen ölçüm laboratuvarlarının ISO / IEC 17025 standardından akredite olmaları ve İSGÜM (İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü) den yetki almaları gerekmektedir.

Mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu; Mesleki yeterlilik belgesi vermek isteyen kuruluşların ISO / IEC 17024 den akredite olmaları ve MYK (Mesleki Yeterlilik Kurumu) dan yetki almaları gerekmektedir.

İş ekipmanlarının periyodik kontrol zorunluluğu; İlgili Bakanlıklar (Ulaştırma Bakanlığı, Sanayi Bakanlığı gibi) yayınladıkları yönetmelikler ile iş ekipmanlarının periyodik kontrolünü yapmaya yetkili kuruluşların ISO / 17020 standardından akredite A tipi muayene kuruluşu olmasını zorunlu hale getirmiştir.

İnsan taşıyan asansörlerde zorunlu hale gelmesi; Binalarda insan taşımak amacı ile kullanılan asansörlerin periyodik muayeneleri ilgili belediyeler tarafından TÜRKAK’tan ISO / IEC 17020 standardınsa Elektrik Tahrikli ve Hidrolik Tahrikli asansör periyodik kontrol kapsamlarında A tipi akredite olmuş kuruluşlara verilmesi zorunluluğu getirilmiştir.